top of page

BLOG

RECENT

Het Coronavirus: alle regelingen op een rijtje


De overheid helpt ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis. Er zijn bestaande en nieuwe regelingen van kracht waar je als ondernemer op dit moment gebruik van kunt maken, zoals werktijdverkorting of belastinguitstel. Check hier wat je mogelijkheden zijn.

  • Werktijdverkorting

  • Bbz-regeling

  • Verruiming BMKB

  • Uitstel betalen belasting

Minder werk voor je personeel? Werktijdverkorting

Ondernemers die zwaar zijn getroffen door de impact van het coronavirus kunnen onder bepaalde omstandigheden een beroep doen op de al bestaande werktijdverkortingsregeling. Die regeling is toepasbaar als je tijdelijk geen werk meer hebt voor (een deel) van je personeel door omstandigheden die buiten het normale ondernemersrisico vallen.

Bedrijven die recht hebben op de regeling kunnen personeel minder uren laten werken. De staat keert voor de niet-gewerkte uren WW uit aan de werkgever, die vervolgens zijn personeel kan doorbetalen. De medewerkers blijven in dienst, maar spreken in die periode hun ww-rechten aan. Die uren moet je personeel dus wel hebben opgebouwd.

Wie komt in aanmerking?

Je komt in aanmerking voor werktijdverkorting als je kunt aantonen dat je minimaal 2 en maximaal 24 weken minimaal 20% minder werk hebt door de gevolgen van het coronavirus. Je zou kunnen denken aan een zakenhotel waarbij het aantal annuleringen drastisch is toegenomen en thuiswerken door het personeel geen optie is. Of de fabriek waar al weken geen onderdelen uit China meer worden geleverd en er dus geen werk meer is. Inmiddels hebben honderden bedrijven zich voor de regeling aangemeld. Bij het UWV en het ministerie van SZW is extra capaciteit ingezet om de aanvragen te verwerken.

Werktijdverkorting aanvragen

Eerst vraag je een vergunning aan bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het aanvraagformulier download je hier. Met de vergunnning kun je bij het UWV terecht voor de aanvraag.

Zzp’er in de problemen? Bbz-regeling

Ben je zzp’er? Dan kun je geen gebruik maken van de werktijdverkortingsregeling. Dat komt doordat de regeling alleen van toepassing is voor medewerkers in loondienstverband. Wel kun je bij je woongemeente een inkomensaanvulling of lening aanvragen op grond van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Houd daarbij wel rekening met een afhandeltermijn.

Alternatieven

Behalve de Bbz-regeling zijn er een aantal dingen die je zelf kunt doen als je in zwaar weer terechtkomt:

  • Kijk eerst of er mogelijkheden zijn om veranderingen in je bedrijf door te voeren. Misschien kun je producten van andere leveranciers (uit andere landen) betrekken of jouw diensten in een andere regio aanbieden.

  • Ook kun je wellicht geld uit je bedrijf vrijmaken door uitstaande facturen te innen. Ook kun je factoring overwegen, een kredietvorm waarbij je relatief snel betaald krijgt. Bespreek ook of je afspraken kunt maken met je schuldeisers over een langere betalingstermijn dan gebruikelijk.

  • Bekijk of externe financiering mogelijk is. Informeer altijd eerst bij je eigen bank naar de mogelijkheden (bijvoorbeeld rekening courant) voordat je overige financieringsvormen overweegt.

Let op! Je kunt er ook voor kiezen snel geld te lenen met een flitskrediet. Dan krijg je snel geld op je rekening, maar snelheid heeft zijn prijs. Lees hier meer over wat je kunt doen als je bedrijf in de schulden zit.

In zwaar weer door corona?

Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten

Vanaf 16 maart zijn de regels voor de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) versoepeld. Met de maatregelen kunnen mkb-bedrijven onder gunstiger voorwaarden geld lenen bij de bank, bijvoorbeeld om rekeningen te kunnen betalen en betalingsachterstanden weg te werken. De overheid wil zo voorkomen dat bedrijven die worden geraakt door de gevolgen van het coronavirus in liquiditeitsproblemen komen. Met de maatregel staat de overheid voor een deel garant voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar aan de financier met name banken niet genoeg zekerheden kan bieden. Hierdoor kun je als ondernemer meer lenen dan je op basis van je onderpand zou krijgen. Binnen de huidige regeling staat de overheid borg voor 50% van het geleende bedrag dat je bank leent, maar dat percentage wordt naar 75% verhoogd. Ook een aantal andere voorwaarden in de BMKB worden versoepeld.

Betalingsachterstanden door corona?

Uitstel betalen belasting

Als je door de coronacrisis in de problemen bent gekomen, kun je de Belastingdienst verzoeken om uitstel van betaling. Dat kan gaan om je inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. De aanvraag moet je wel schriftelijk motiveren voordat de invordering wordt stilgezet, pas later vindt de beoordeling plaats. Als je de komende maanden te laat je belasting betaalt, zal de Belastingdienst geen verzuimboete uitdelen.

Let op: De Belastingdienst verwerkt de aanvragen handmatig. De behandeltijd kan dus toenemen doordat er veel aanvragen binnenkomen.

Als je door de huidige situatie een lagere winst verwacht is het bovendien raadzaam een verlaging van de voorlopige aanslag aan te vragen.

En verder?

Volgens de overheid staat de Nederlandse economie er goed genoeg voor om de negatieve gevolgen van het virus op te vangen. Vergaande economische overheidsmaatregelen zijn vooralsnog niet nodig. De situatie wordt constant geëvalueerd. Vanuit de EU wordt een investeringsfonds opgezet van 25 miljard euro. De bedoeling is dat het geld onder meer wordt ingezet om mkb-bedrijven bij te staan.

De meest actuele informatie en de voorzorgsmaatregelen zijn te vinden op de RIVM-site. Op de site van de rijksoverheid (rijksoverheid.nl) kun je terecht voor informatie over de aanpak van het virus, de laatste updates en de belangrijkste vragen. Het publieksinformatienummer van de overheid is 0800 – 1351

Ook de Kamer van Koophandel staat klaar met het KVK adviesteam : 0800 – 2117

Archief
bottom of page