top of page

BLOG

RECENT

Werkvermindering Coronavirus

Werkvermindering komt doorgaans voor rekening van de werkgever. Echter het Coronavirus valt niet onder het ondernemersrisico. Er kan door ondernemers, onder voorwaarden, werktijdverkorting worden aangevraagd indien er minder werk aanwezig is ten gevolge van het Coronavirus.

De aanvraag bestaat uit verschillende formulieren en dient aangevraagd te worden bij zowel het ministerie van SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) als bij het UWV.

De uiteindelijke WW uitkering zal door het UWV aan de werkgever worden overgemaakt.

Mocht u meer willen weten over de werktijdverkorting dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Vanzelfsprekend zijn wij ook bereid de aanvraag voor u te verzorgen.

Archief
bottom of page