top of page

BLOG

RECENT

Meewerkende partner in bedrijf?

In veel MKB-bedrijven werkt de echtgenoot of partner van de ondernemer mee in het bedrijf. Op fiscaal gebied zijn er daarvoor verschillende beloningsopties: de ondernmer kan aan zijn of haar partner een arbeidsbeloning toekennen voor de verrichte werkzaamheden, die onder voorwaarden van de winst aftrekbaar is. Wanneer er geen arbeidsbeloning in aftrek wordt gebracht, is er mogelijk recht op meewerkaftrek: die is ook aftrekbaar van de winst.

Daarnaast kan de meewerkende partner in loondienst zijn. Indien de partner dan fiscaal als mede-ondernemer aangemerkt kan worden, kan er worden gekozen voor een man-vrouwfirma. De partner van de ondernemer wordt dan zelfstandig voor zijn of haar winstaandeel belast.

Wilt u meer over dit onderwerp weten? Bel ons dan op 088 - 30 80 900 of mail naar info@fedacc.nl. We adviseren u graag.

Archief
bottom of page