April 2, 2020

Inleiding

De uitbraak van het COVID-19-coronavirus en de daarmee verband houdende vergaande overheidsmaatregelen leiden bij veel bedrijven tot een forse omzetdaling of zelfs tot algehele sluiting. Het kabinet ziet de uitbraak niet meer als een normaal ondernemersrisico...

Please reload

fedacctueel

Logo Noab
Logo Register Belastingadviseurs
  • Google Places - Black Circle
  • Facebook - Black Circle
  • Fedacc - Linkedin