October 21, 2019

Misschien heeft u er al iets over gehoord. De Wet Arbeidsmarkt in balans treedt in werking op 1 januari 2020. Deze wet kan een behoorlijke impact hebben als u personeel in dienst heeft. In deze nieuwsbrief willen we u informeren over de inhoud van de wet, de gevolgen v...

Please reload

fedacctueel

Logo Noab
Logo Register Belastingadviseurs
  • Google Places - Black Circle
  • Facebook - Black Circle
  • Fedacc - Linkedin