April 2, 2020

Inleiding

De uitbraak van het COVID-19-coronavirus en de daarmee verband houdende vergaande overheidsmaatregelen leiden bij veel bedrijven tot een forse omzetdaling of zelfs tot algehele sluiting. Het kabinet ziet de uitbraak niet meer als een normaal ondernemersrisico...

March 13, 2020

Werkvermindering komt doorgaans voor rekening van de werkgever. Echter het Coronavirus valt niet onder het ondernemersrisico. Er kan door ondernemers, onder voorwaarden, werktijdverkorting worden aangevraagd indien er minder werk aanwezig is ten gevolge van het Coronav...

November 28, 2019

Via deze link vindt u de nieuwsbrief van november. 

Please reload

fedacctueel

Logo Noab
Logo Register Belastingadviseurs
  • Google Places - Black Circle
  • Facebook - Black Circle
  • Fedacc - Linkedin