Onderstaand kunt u verschillende formulieren downloaden.

 

Ondernemer / ZZP'er

betalingskenmerk omzetbelasting

opgaaf rekeningnummer

 

MODELOVEREENKOMSTEN ZZP

1. algemene modelovereenkomsten
Deze modelovereenkomsten zijn door externe partijen opgesteld en ons aangeboden, of wij hebben ze samen met externe partijen opgesteld. Met de gepubliceerde algemene modelovereenkomsten zijn vrijwel alle arbeidsrelaties gedekt waarbij er geen sprake is van een dienstbetrekking. Om wat voor werk het gaat en binnen welke branche, is bij deze algemene overeenkomsten niet van belang. De artikelen met de voorwaarden die van belang zijn bij het bepalen of er sprake is van een dienstbetrekking, zijn gemarkeerd. U moet volgens deze voorwaarden werken als u de modelovereenkomst gaat gebruiken en u mag ze daarom niet veranderen. De andere artikelen kunt u wel aanvullen en aanpassen voor uw eigen situatie, als dat niet in strijd is met de gemarkeerde artikelen.
2. voorbeeldovereenkomsten voor branches en beroepsgroepen
Deze voorbeeldovereenkomsten zijn door sectoren en belangenorganisaties aan ons voorgelegd en bedoeld voor iedereen die werkt volgens de voorwaarden van een branche of beroepsgroep. De artikelen met de voorwaarden die van belang zijn bij het bepalen of er sprake is van een dienstbetrekking, zijn gemarkeerd. U moet volgens deze voorwaarden werken als u de voorbeeldovereenkomst gaat gebruiken en u mag ze daarom niet veranderen. De andere artikelen kunt u wel aanvullen en aanpassen voor uw eigen situatie, als dat niet in strijd is met de gemarkeerde artikelen.
3. Vrijge vervanging overeenkomsten
U kunt gebruikmaken van deze overeenkomsten als u werkt onder dezelfde omstandigheden en in hetzelfde beroep.

 

Werkgever

betalingskenmerk Loonheffingen

Model opgaaf gegevens Loonheffingen

Model verklaring geen prive gebruik auto

Model verklaring intrekking geen privegebruik auto

 

Agro-ondernemer

Aanvraag gezamelijke taxatie onroerende zaak

 

Particulier

vragenlijst inkomstenbelasting 2015

 

Bel ons voor meer informatie of voor een vrijblijvende afspraak: 088 - 30 80 900